autisme

Autisme

Autisme is een stoornis die niet makkelijk te omschrijven is. Dit omdat autisme op veel verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uitdrukking kan komen. Mensen met een autisme spectrum stoornis hebben vaak moeite met het hebben van vriendschappen en relaties. Ze vinden het lastig om een ander te begrijpen en om goed contact te onderhouden. Verder zijn ze vaak rigide in hun denken, hebben ze stereotype bewegingen en patronen, houden ze van regeltjes en routines en kunnen ze flink wat weerstand bieden wanneer iemand deze door mekaar gooit. Dan slaat de paniek toe. Vervelend.. niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen om je heen. Wanneer jij jezelf herkent in deze symptomen zou het kunnen zijn dat je een vorm van Autisme hebt. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen: klassiek Autisme, Asperger en PDD-NOS.

Leer omgaan met Autisme

Autisme is niet te genezen, je wordt ermee geboren, een verstoorde ontwikkeling van hersenen en informatieverwerking. Opvoeding en omgevingsfactoren hebben dan ook geen invloed op de ontwikkeling van autisme. Wel kunnen we er samen aan werken, zodat de symptomen verminderen en je er beter mee om leert gaan. Autisme kent vele verschillende gezichten. Sommige mensen trekken zich helemaal terug, anderen gaan juist hun best doen om extra sociaal te zijn.  Iedereen is anders.. Daarom gaan we samen kijken naar welke hulp het beste bij jou past.

De behandeling van autisme

De behandeling wordt geheel op jou aangepast. We gaan werken op jouw tempo en de dingen aanpakken die je zelf graag wil verbeteren. De behandeling zal met namen bestaan uit psycho-educatie en het aanleren van communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zal ik handvatten geven aan het gezin, hoe het beste om te gaan met iemand met autisme.
Samen met jou ga ik kijken naar hoe je beter kunt omgaan met de nadelen van autisme, zoals moeite hebben met overzicht houden en het hebben van sociale contacten. Verder gaan we kijken naar je interesses en activiteiten. Waar we ons voornamelijk op gaan focussen zijn de positieve aspecten van Autisme en hoe we deze kunnen gebruiken. Want voordelen zijn er natuurlijk ook genoeg! Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend.
Wil jij je minder gestrest voelen en het positieve van Autisme leren te gebruiken? Neem dan contact met me op.

Ik vertel je niet wat je niet kunt. Ik leer je autisme in jouw voordeel te gebruiken.