depressie

Depressie

Somberheid en verdriet zijn twee hele normale reacties op vervelende gebeurtenissen. Iedereen is wel eens somber. Meestal is dit maar tijdelijk en beïnvloedt dit het dagelijks leven niet of nauwelijks. Echter wanneer somberheid je leven wel beïnvloedt, en misschien zelfs beheerst, dan is er waarschijnlijk sprake van een depressie. Bij een depressie ben je niet ‘gewoon’ verdrietig, somber of boos. Je hebt een aanhoudend gevoel van intens verdriet, hopeloosheid en hulpeloosheid. Daarnaast ervaar je bij een depressie symptomen als: afname in plezier en interesse voor dingen die je normaal wel graag doet, duidelijk toe of afnemen van gewicht, onverklaarbare huilbuien, rusteloosheid of juist traagheid, slapeloosheid of juist heel veel slapen, een gevoel van waardeloosheid, schuldgevoelens, besluiteloosheid, concentratieproblemen, een laag libido en gedachten over de dood.

Veel mensen hebben zelf niet eens door dat ze depressief zijn. Vooral als de depressie al een tijd bestaat. Mensen proberen vaak eerst zelf een oplossing te zoeken, zonder daarbij hulp of steun te vragen. Wanneer een depressie echter te lang onbehandeld blijft kan het zo zijn dat je er uiteindelijk lichamelijk symptomen van gaat ervaren.
Wanneer je je herkent in bovengenoemde symptomen blijf er dan vooral niet alleen mee worstelen, maar neem contact met me op. Hoe moeilijk je dit misschien ook zal vinden, uiteindelijk zul je er beter van worden. Gun jezelf om weer te kunnen genieten van je leven!

Behandeling depressie

In mijn therapie maak ik gebruik van evidence-based methodes. Dit zijn methodes die wetenschappelijk onderzocht zijn en waarvan bewezen is dat ze werken bij depressie. De behandeling voor depressie bestaat uit cognitieve gedragstherapie en positieve psychologie.
Tijdens de therapie zullen we je negatieve gedachtepatroon in kaart brengen. Vaak zie je bij depressie dat mensen in een soort negatieve spiraal zijn beland waar ze niet meer uit komen. Dit wordt ook wel eens de negatieve interactie cirkel genoemd. Deze gaan we samen doorbreken. Hoe? Door jouw gedachten eens grondig onder de loep te nemen. Vaak blijkt dan dat je geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen. Samen gaan we op zoek naar een geschiktere, minder oordelende manier van denken. Ik ga je leren om weer meer naar de positieve dingen te kijken, milder te zijn tegenover jezelf, en realistische doelen te stellen.
Stemmingsstoornissen die ik behandel zijn: depressieve stoornis, depressieve klachten en gecompliceerde rouw.

Depressie

Ik leer je weer positiever naar dingen te kijken, milder te zijn tegenover jezelf, en realistische doelen te stellen.