Gezinstherapie

Binnen deze therapie staat het gezin centraal en gaan we er van uit dat klachten of problemen samenhangen met de omgeving, het ‘systeem’. Het gaat dus niet over één persoon, maar over het op elkaar inwerken van de verschillende onderdelen van een gezin.

De behandeling

Wat ik vooral zal doen is onderzoeken hoe de interactie plaatsvindt binnen jullie gezin; hoe reageren jullie op elkaar? Hoe denken jullie over elkaar? Wat wordt er verwacht? Hoe communiceren jullie met elkaar? etc.
Vaak is dit in de loop der jaren gegroeid tot een stabiel patroon, dat zorgt voor veiligheid en verbondenheid binnen het gezin. Maar het kan ook knelpunten veroorzaken. Dan kunnen relatie- of gezinsproblemen ontstaan en soms zelfs hoogoplopende conflicten. Deze conflicten kunnen zich op verschillende manieren uiten; ruzies, het negeren van elkaar of misschien zelfs fysiek geweld.
Herken jij dit binnen jullie gezin? De ervaring leert: hoe eerder je hulp zoekt, hoe minder je samen in destructieve patronen belandt.

Verschillende soorten systemen

Naast het bekende vader-moeder-kind(eren)- gezin bestaan er ook andere gezinsvormen: eenoudergezinnen, gezinnen met een stiefmoeder of stiefvader, samengestelde gezinnen, homo- en/of lesbo-ouders met één of meer kinderen, ouders met adoptiekinderen etc. Ook wanneer de relatie tussen moeder en dochter niet zo soepel loopt, kan gezinstherapie geschikt zijn. Het hoeft dus helemaal niet zo te zijn dat het hele gezin hierbij betrokken wordt. Voor alle soorten gezinssystemen biedt ik therapie.

Wil jij weer een prettige sfeer in huis? Neem dan contact met me op.

gezinstherapie

Wil jij weer een prettige sfeer in huis? Ik help jullie om de patronen te doorbreken.